Mint egyetemes szimbólum az OM vizuális formában is létezik. Hasonlóan a kereszt szimbólumhoz,

a tanítások szerint, viselőjének védelmet ad a negatív hatások ellen,

segíti a lélek harmóniájának megtartását, valamint védelmező mágikus szimbólum.

 

Az Aum vagy másképp Om (szanszkrit: ). A keleti kultúrákban főként a hinduizmusban és a buddhista hagyományokban az „Aum” az alap szimbólumok egyike. Magában foglal mindent ami van és ami létezőnek látszik.

A hindu hagyomány ismertetése szerint az „Om” az univerzum teremtésekor elhangzott szent teremtő mag-szó (bija). Az „Om” a teremtés igéje, egy ősrezgés.

Az „Om” három hangból tevődik össze, ezek az „A”, „U”, és „M”. Noha három szótagból áll, mégis minden dolgot tartalmaz – ezzel fejezi ki a világ hármasságát, plusz a három egységéből összeálló teljességet. A három hang sok tételt jelöl, de valószínűleg a legfontosabb a világmindenség hármas aspektusa, a test-lélek-szellem egysége. Az „A” jelképezi a durva anyagi világot (az ébrenlét állapota), az „U” az asztrálsíkot (az álom állapota), az „M” pedig az elmén túljutott állapotot szimbolizálja, tudati szintje a mélyalvás. A teljes szimbólum ezek együttesét szimbolizálja.

Az AUM szó egyedülálló a maga mivoltában. Semmi sincs, ami ne rejlenék benne. Aum a kezdet és a vég, a múlt, a jelen és a jövő, az okság, az idő és a tér, az anyag, az erő és az értelem, a személyiség, az én és a személytelenség, a sötétség és a világosság, a Természet és a Lélek.


Az AUM szó tehát a mindentudás és mindenütt jelenvalóság értelmét hordozza.

 

Viseld te is bátran! 🙂